Κυριακή, 13 Ιουλίου 2008

Blessed be thy launch, our Divine Father.

A dedicated launch to reverend fr. James Bernstein & his -our too- surprise by Christ,

thanks to whom I finally seized the day to launch this blog of my petiness I've been looking for the right time to do so

-for about a year or so; ever since unforgettable Amalia's living & blogging experience-,

as otherwise couldn't post a comment to his surprising blog!... :-)

Glory be to God!

Repentant to all holy disciples of God,

into His Light!

Elijah H. JuniorΔεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου