Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

Περί "αγίας παρανομίας"...

"Οι Χριστιανοί είναι οι νομοταγέστεροι των ανθρώπων,
όταν οι νόμοι δεν προσβάλλουν τας λατρευτικάς των πεποιθήσεις
[σ.τ.σ: δηλ. ό,τι περι σωτηρίας των ανθρώπων διά Του Θεού].
Όταν συμβαίνει το αντίθετον, τότε,
«Πειθαρχούντες Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» (Πράξ. έ,29),
εισερχόμεθα εις την παρανομίαν, αδιαφορούντες δια τας συνεπείας.

Νόμοι του Ρωμαϊκού κράτους [σ.τ.σ: Ειδωλολατρικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας]
επέβαλλον την θυσίαν εις τα είδωλα,
αλλ’οι πιστοί δεν υπήκουον.
Νόμοι του Βυζαντινού Κράτους [σ.τ.σ: Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας]
επέβαλλον κατά καιρούς τον Αρειανισμόν
ή τον Μονοθελητισμόν ή την Εικονομαχίαν,
αλλ’οι Ορθόδοξοι επέλεγον την «αγίαν παρανομίαν»…"

† Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος


Απο το σκότος,
στο Φώς!


ΣΗΜ: Απεικονίζονται τινες εκ των "αρχιπαρανόμων"...,
απο αιώνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου