Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Τινές μόνο πρόσφατες Κύπριες εικόνες... Just a few recent Cypriot images...

20 Ιουλίου 1974-20 Ιουλίου 2009...
35 χρόνια, παλιά ξυνά σταφύλια της οργής...,
της θλίψης, του πόνου+της καταστροφής
στο Ρωμέϊκον της Κύπρου.

Απο το σκότος...


July 20th, 1974-July 20th, 2009...
35 years, old sour grapes of wrath...,
grief, pain+havoc
in the Romanity of Cyprus.

From darkness...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου