Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Ο "νέος" "ηγεμών" εξ ΗΠΑ...

+μετά τους πραγματικούς, διαχρονικούς+οικουμενικούς ηγεμόνες του μέγα Αγίου Φωτίου
(βλ. εδώ 1ο μέρος, εδώ 2ο μέρος+δώ 3ο μέρος),

...χός γκελντί+γουέλκαμ, ηγεμονίσκοι του σύγχρονου ελλαδικού ψευτορωμέϊκου!...
Ή, κατά το ελληνικότερον..., μολών λαβέ, γρεκύλοι.

1. Ο γιωργάκης...

Ο "νέος" "ηγεμών" εξ ΗΠΑ... +είπα-ξείπα..., λοιπόν,
"μηδέν είς το πηλήκιον"+άντε+στο πινάκιον, απο μέ...

Σύντομα δέ+στους κινηματογράφους της γειτονιάς σας
η νέα υπέρ-υποπαραγωγή του Χόλιγουντ "Το παιντί μηδέν υπό το πηλήκιον"...

2. Το βασιλικόν ζεύγος...

Ιδού λοιπόν+το εκπληκτικότερο σατυρικό πολιτικό κείμενο εδώ+καιρό…!
...Ή απλά "πολιτικό κείμενο".
Απολαύστε το, νέο-αλεξανδρινώ τώ τρόπω…

Απο το σκότος,
στο Φώς!


"Ο νέος ηγεμών εξ ΗΠΑ"

Άρεσε γενικώς εις τας Αθήνας,
από τες πρώτες μέρες που αφίχθη,
ο νέος Ηγεμών μας εκ των Η.Π.Α.
Υιός ανδρός μεγάλου και σπανίας μητρός.

Ως τ' όνομά του, το ίδιον ακριβώς
κι' η περιβολή, κομψή, ελληνική.
Δεχόταν ευχαρίστως τες τιμές,
αλλά δεν εφαίνετο ότι τες επιζητούσεν.
Εδιδάχθη, παιδιόθεν, να δείχνει μετριόφρων.

Αγόραζε βιβλία ελληνικά, μάλλον μεταφρασμένα
εις την μητρικήν του γλώσσαν.
Και εστόλιζεν τα ράφια του γραφείου του
χωρίς ουδέποτε ν’ανοίξει τας σελίδας των.

Ήτο τόσο πολύ απασχολημένος με το σώμα του.
Διαυτόν τον λόγον ήτο και ολιγομίλητος.
Θάταν βαθύς στες σκέψεις του, σχολίαζαν
οι θαυμαστές του εις την αγοράν.
Διότι θεωρείται προσόν, εις τας πρωτεύουσας,
οι βαθυστόχαστοι να μη μιλούν πολλά.

Όσοι όμως τον γνώρισαν εκ του πλησίον,
αυτόν και τους υψηλούς προστάτας του,
(οίτινες εκάλυπταν εντέχνως τας ελλείψεις του, βαπτίζοντάς τας χαμηλοτόνους θέσεις..)
είχον ετέραν, σαφεστέραν, γνώμην σχηματίσει.

Μήτε βαθύς στες σκέψεις ήταν, μήτε τίποτε.
Ένας διάδοχος, τυχαίος και συνήθης ήτο.
Πήρε όνομα ελληνικό, ντύθηκε σαν τους Έλληνας, έμαθ' επάνω, κάτω σαν τους Έλληνας να φέρεται,
κι' έτρεμεν η ψυχή του μη τυχόν
χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι.

Διότι ομιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς,
τα ελληνικά, υπήρχε μέγας κίνδυνος
να τον αντιληφθούν ακόμη κι οι πληβείοι.
Και να τον πάρουν οι πάντες στο ψιλό γαζί,
όπως το συνηθίζουν, όχι σπανίως άλλωστε,
όλοι αυτοί οι απαίσιοι Αθηναίοι.

Δι' αυτό και απέφευγε να ομιλεί άνευ παπύρου.
Διότι, ομιλώντας από στήθους, ο ταλαίπωρος,
(ότε ήτο, δυστυχώς, ανάγκη, να το κάνει..)
εμπέρδευε τες κλίσεις, τες λέξεις αλλά και την προφοράν, βαναύσως.

Προκαλώντας βαθειά μελαγχολία εις μερικούς
σοφούς, δυστυχισμένους, της Αυλής του,
απελπισίαν εις τους προστάτας του
και γέλωτας ειρωνικούς εις τους ακροατάς του.
Με θλιβεράν, κατάληξιν, μίαν και μοναδικήν:
Μηδέν εις το πηλίκιον…

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης ο Β’


†††††††††††††††††††††††††††††††††

3. Το yorgo apo to frango-yunanistan varaei kemaliki prosohi...

ΥΓ. Προσωπικά τουλάχιστον…,
τ α ρ έ σ τ α μ ο υ, Κωνσταντίνε Π. Καβάφη ο Βού!

Σημ. Κωνσταντίνου Καβάφη:

"Όσο μπορείς"

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.
Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την,
γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς την
στων σχέσεων και των συναναστροφών
την καθημερινήν ανοησία,
ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική.

Σημ.2: Ιδού+το πρωτότυπον "Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης".

Πηγή: Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού.

Σημ.3: "Μηδέν στο πηλήκιον" του νέου ηγεμόνος εξ ΗΠΑ
+απο τη γραφίδα του Γιανναρά Χρήστου, διά της "Καθημερινής"...

Σημ.4:
"Μηδέν στο πηλήκιον" του νέου ηγεμόνος εξ ΗΠΑ
+απο ένα σχετικό βίντεο, διά λόγου καθηγητή Παντείου, Νεοκλή Σαρρή.
Απο το 05:07''+μετά βασικά.

Σημ.5: +βέβαια για να μην ξεχνιόμαστε μεταξύ των πολλών άλλων...,
αναφερόμαστε στον "πρωθυπουργό τους" της "ισχυρής αυτοδυναμίας" του 30%...
Φεύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου