Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Testify: Κατάθεσε/Ομολόγησε

Ιδού+το Τestify των RATM (Rage against the machine/ matrix…), που τα λέει όξω από τα δόντια…
…Σπασμένα+μη.

Κατάθεσε+ομολόγησε λοιπόν,
τυχάρπαστε
εξουσιομανιοκαταθλιπτικέ ηγεμονίσκε, μετά ή άνευ κουκούλας...,
διαχρονικά+ανά την οικουμένη...
Testify Κατάθεσε/Ομολόγησε

UGH! Άργκ!

The movie ran through me Η ταινία διαπέρασέ με
The glamour subdue me Η γκλαμουριά καθυπόταξέ με
The tabloid untie me
Η τάμπλόϊντ ξεμπέρδεψέ με
I'm empty please fill me
Είμάδειος παρακαλώ γέμισέ με
Mister anchor assure me
Κύρ-μεγαλοδημοσιογράφε διαβεβαίωσέ με
That Baghdad is burning
Ότι η Βαγδάτη καίγεται
Your voice it is so soothing
Η φωνή σου είναι τόσο καθησυχαστική
That cunning mantra of killing
Αυτό το πανούργο μάντρα του φόνου
I need you my witness
Σε χρειάζομαι μάρτυρά μου
To dress this up so bloodless
Να το «ντύσεις» αυτό τόσο αναίμακτα
To numb me and purge me now
Να με αναισθητοποιήσεις+εξαγνίσεις
Of thoughts of blaming you
Από τις σκέψεις μου να σε κατηγορήσω
Yes the car is our wheelchair
Ναι, το αυτοκίνητο είναι το αναπηρικό μας αμαξίδιο
My witness your coughing
Ο μάρτυράς μου είναι ο βήχας σου
Oily silence mocks the legless
Η πετρελαϊκή σιωπή περιγελά τους δίχως πόδια
Ones who travel now in coffins
Αυτούς που ταξιδεύουν τώρα μέσα σε φέρετρα
On the corner
Στη γωνία
The jury's sleepless
Το σώμα των ενόρκων είνακοίμητο
We found your weakness
Βρήκαμε την αδυναμία σου
And it's right outside
the door +είναι ακριβώς έξω από την πόρτα

Now testify Τώρα κατάθεσε
Now testify
Τώρα κατάθεσε
It's right outside the door
Είναι ακριβώς έξω από την πόρτα
Now testify
Τώρα κατάθεσε
Let’s testify
Γιά κατάθεσε
It's right outside
your door Είναι ακριβώς έξω από την πόρτα σου

With precision you feed me
Με ακρίβεια με ταϊζεις
My witness I'm hungry
Μάρτυράς μου το «πεινάω»
Your temple it calms me
Ο κρόταφός σου με εξευμενίζει
So I can carry on
Έτσι μπορώ να συνεχίσω
My slaving sweating the skin right off my bones
Η σκλαβιά μου φεύγει σαν ιδρώτας πάνω από τα κόκκαλά μου
On a bed of fire I'm choking on a smoke that fills my home
Πάνω σένα κρεβάτι από φωτιά πνίγομαι από καπνό που γιομίζει το σπίτι μου
The wrecking ball
is rushing Η σφαίρα κατεδαφίσεως βιάζεται
Witness your blushing
Μάρτυρας το κοκκίνισμά σου
The pipeline is gushing
Ο πετρελαιαγωγός εκτινάσσεται
While here we lie in tombs
Ενώ εδώ κοιτώμεθα στους τάφους
While on the corner
Ενώ στη γωνία
The jury's sleepless
Το σώμα ενόρκων είνακοίμητο
We found your weakness
Βρήκαμε την αδυναμία σου
And it's right outside the door +
είναι ακριβώς έξω από την πόρτα

Now testify Τώρα κατάθεσε/ομολόγησε
Yeah testify
Ναι κατάθεσε/ομολόγησε
It's right outside the door
Είναι ακριβώς έξω από την πόρτα
Now testify
Τώρα κατάθεσε/ομολόγησε
Now testify
Τώρα κατάθεσε/ομολόγησε
It's right outside your door
Είναι ακριβώς έξω από την πόρτα σου

Mass graves for the pump and the price is set and the price is set
Μαζικοί τάφοι για την τρόμπα+η τιμή ρυθμίστηκε+η τιμή ρυθμίστηκε
Mass graves for the pump and the price is set and the price is set
Μαζικοί τάφοι για την τρόμπα+η τιμή ρυθμίστηκε+η τιμή ρυθμίστηκε
Mass graves for the pump and the price is set and the price is set
Μαζικοί τάφοι για την τρόμπα+η τιμή ρυθμίστηκε+η τιμή ρυθμίστηκε
Mass graves for the pump and the price is set and the price is set
Μαζικοί τάφοι για την τρόμπα+η τιμή ρυθμίστηκε+η τιμή ρυθμίστηκε

Who controls the past now controls the future
Όποιος ελέγχει το παρελθόν τώρα ελέγχει το μέλλον
Who controls the present now controls the past
Όποιος ελέγχει το παρόν τώρα ελέγχει το παρελθόν
Who controls the past now controls the future
Όποιος ελέγχει το παρελθόν τώρα ελέγχει το μέλλον

Who controls the present now?
Ποιός ελέγχει το παρόν τώρα;

Now
testify Τώρα ομολόγησε
Testify Ναι ομολόγησε
It's right outside the door Είναι ακριβώς έξω από την πόρτα
Now testify Τώρα ομολόγησε
Testify Ομολόγησε
It's right outside your door Είναι ακριβώς έξω από την πόρτα σου

Πηγή στίχων: http://www.ratm.net/

Σημ.σ.: Δυστυχώς πρός το παρόν τα voice-overs, λόγια+υπότιτλοι του video-clip εκτός των στίχων των RATM,
δεν προσφέρονται σε μετάφραση, άν+είναι εξίσου ενδιαφέροντα να γνωρίζει κανείς...
Τυχεροί όσοι τα αντιλαμβάνονται+ερμηνεύουνε δεόντως.

+όποιος έχει πρόβλημα με την αλήθεια…,
άς μετανιώσει+μετανοήσει…, αφού καταθέσει+ομολογήσει.

+Η Αλήθεια μετά δεν θα’χει πρόβλημα+μ’αυτόν…
Διότι «είναι έξω ακριβώς από την πόρτα…»

Από το σκότος,
στο Φώς.

ΥΓ. Δι'όσους κάπου μπερδεύτηκαν..., άς πάρουν μιά μικρή ανάσα...,
+εδώ στο video ίσως μπορούνε να βρούνε μιάν άκρη παραπέρα...

Βίντεο: "Οι Άγιοι αναρχικοί"...
Video: "The Holy anarchists"...

†ΒΒΒΒ†HOC VINCES†ΙCXC ΝΙΚΑ†

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου