Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Τέτοιοι «δυτικοί»+«ἐπιστήμονες» εἶναι ἄξιοι (2).


Henri-Irénée Marrou, καθηγητὴς ἱστορίας στὴ Σορβόννη:

«Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἔλαβαν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὸν ἄφησαν οἱ ἄλλοι, οἱ σοφοὶ τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσουν ἐκεῖ ποὺ δὲν ἐφαντάζονταν κἄν οἱ ἄλλοι», στὴ θέωση.(«Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», Μάρτιος 1952).
Χαρῶνη Β.+Λαναρᾶ Ο., «Ἁγὶου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Παιδαγωγική Ἁνθρωπολογία», (Τόμος Ὰ, σελ.14-15), ἐκδ.οἴκος Τό Βυζάντιον, Ἀθῆνα 1993.


(μιά πολῦ καλή ἀνθρωπολογική μελέτη, παρεπιπτόντως...)


Ὑπάρχουνε+δυτικοί/εὐρωπαίοι/ἑπιστήμονες (κλπ σχετικά...),
ποὺ βλέπουνε μπροστά τους...
+μπροστά τῶν ἄλλων...
Ἀπλὰ, πρέπει νὰ μποὺνε ἐπίσης μπροστὰ ἀπὸ ἄλλους ὀμοὶους τους...,
ὠς παραδείγματα μίμησης, διδάσκαλοι
+ἀκαδημαϊκοί ἐπικεφαλεῖς τῆς πραγματικῆς ἀνθρώπινης προὸδου+προκοπῆς...

Καλὴ συνέχεια τοῖς πᾶσι,
 στὸ Φῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου