Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Η Ελλάς δια μέσου των αιώνων...


Πηγή: http://taxalia.blogspot.com/2009/12/blog-post_9084.html

†††††††††††††††††††††††††††††††††

"Δυστυχώς"..., διά κάποιους,

τινες δεν έχουμε ευχαρίστηση διά τα έσχατα...

Έχουμε όμως μεγάλη, διά τα πρώτα...

Έσεσθε έτοιμοι ούν ρωμαίοι, μα+σεις ακόμη γρεκύλοι-χασαπόσκυλα...


Απο το σκότος,

στο Φώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου