Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Εισβολή στον Έβρο προέβλεπαν τα επί μέρους πλάνα του «Σχεδίου Βαριοπούλα»

<< Εισβολή στον Έβρο προέβλεπε το «Σχέδιο Βαριοπούλα», το οποίο αποσκοπούσε στη διαμόρφωση συνθηκών ανωμαλίας στην Τουρκία και στην ανατροπή της κυβέρνησης, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Taraf.

[…]

Η εφημερίδα σημειώνει επίσης ότι «η παρουσίαση που έκανε στο ίδιο σεμινάριο ο συνταγματάρχης Τουντζάϊ που εμφανίζεται ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, δείχνει πώς εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ίμβρο οι εκεί Έλληνες, στο πλαίσιο ενός συστηματικού σχεδίου. >>


†††††††††††††††††††††††††††††††††


Όλο το κείμενο, εδώ.
http://www.antinews.gr/?p=32146

Μιάν ακόμη "πετυχημένη παρέμβαση" -έστω επι χάρτου- της Τουρκεστάν...,
στο παγκόσμιο "γίγνεσθαι"...

Έ, ρε γλέντια...

Απο το σκότος...


†ΒΒΒΒ†HOC VINCES†ΙCXC ΝΙΚΑ†

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!

Ο Προφήτης Ηλίας+τα έσχατα..!
π. Αθανασίου Μυτιληναίου